Home

RoZorg is een organisatie die individuele begeleiding en begeleiding in groepsverband biedt aan mensen met dementie en ouderen die vereenzamen.

Onze missie is om de mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te laten wonen. Door het bieden van individuele begeleiding, persoonlijke verzorging en/of huishoudelijke hulp proberen we de thuissituatie zo lang mogelijk in stand te houden.

Om huisgenoten of familieleden te ontlasten bieden wij ook dagbesteding in groepsverband. Om ervoor te zorgen dat een ieder de nodige aandacht ontvangt en er actief meegedaan kan worden is onze dagbesteding kleinschalig van aard.

Tevens kunnen wij mensen een tijdelijk verblijf aanbieden.

Wie kunnen bij ons terecht?

- mensen met dementie (zowel Alzheimer als Vasculaire)
- mensen met depressieve klachten
- mensen die eenzaam en hulpbehoefend zijn
- mensen voor wie het huishouden te zwaar wordt

Deze site geeft u een indruk van onze diensten, dit doen wij middels woord
en beeld. Mocht u nog vragen hebben of van onze diensten gebruik willen maken, kunt u het online contactformulier op deze site invullen. U mag uiteraard ook telefonisch contact opnemen, de telefoonnummers staan hieronder vermeld.

Met vriendelijke groet,

Team RoZorg